asfaltová plocha Zeleneč

Filtr

PARKOUR - překonávání překážek s využitím přirozeného pohybu jako běh, skákání a lezení. Vhodné pro děti od 8 let.

Trenér parkouru: Jiří Kornhäuser Parkour biG aiR (tel. 722 737 967) a jeho tým.
Koordinátorka: Ing. Andrea Podlipská (tel. 603 118 624).

Místo konání: Zeleneč.
Popis lokality: obec Zeleneč disponuje celou řadou sportovišť (multifunkční asfaltové hřiště, dětské hřiště
s prolézačkami, inline stezka, tělocvična).

Rodiče děti předají lektorům vždy v 8:00 - 8:30 hod. a děti si mohou vyzvednout mezi 15:30 - 16:00 hod.


Cena zahrnuje: 5 denní aktivní program pro děti, neustálý dozor kvalifikovaných vedoucích, stravu 3x denně, pitný režim v průběhu celého dne, dáreček, odměny.

S sebou: láhev na pití, vhodné oblečení a obuv (ven i do tělocvičny), kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte!

Důležité informace:
- zákaz používání mobilních telefonů
- pokud dítě opakovaně nebude respektovat pokynů lektora, může být z tábora vyloučeno z důvodů bezpečnosti (bez náhrady)
- pokud dítě bude odcházet po ukončení programu samo, je nutné odevzdat písemné oznámení.


REZERVACE: přihlášky na www.ckfit.cz/příměstské tábory
tel.: 603 118 624, info@ckfit.cz

Možnost vystavení faktury na příspěvek od zaměstnavatele či zdravotní pojišťovnu (nutno hlásit předem).


Přeběžný program tábora:
PONDĚLÍ-PÁTEK
08:00 – 08:30 Příchod dětí na tábor (pozdější příchody, prosím, hlásit s předstihem)
09:00 – 11:00 Program
11:15 – 13:00 Oběd (polévka, hlavní jídlo, pití) + polední pauza
13:00 – 15:00 Program
15:30 – 16:00 Volný program, vyzvedávání dětí

Mapa polohy hotelu